Členovia OcZ 2017-12-10T13:02:40+00:00
Ing. Marián Jantošovič
Adresa: 913 38 Soblahov 436
Predseda komisie finančnej a investičnej, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností
tel. 0908 507927
email: jantosovic.marian@gmail.com
Lukáš Beták
Adresa: 913 38 Soblahov 1
Predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť, člen komisie stavebnej a životného prostredia, člen redakčnej rady Soblahovských novín
tel. 0902 289776
e-mail: lukas.betak@soblahov.sk
Ing. Juraj Ďuďák PhD.
Adresa: 913 38 Soblahov 161
Predseda komisie sociálnej a zdravotnej, člen rady školy, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností
e-mail: juraj.dudak@soblahov.sk
Bc. Martin Judiny
Adresa: 913 38 Soblahov 36
Člen komisie finančnej a investičnej, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
tel. 0918 328831, e-mail: martinjudiny@gmail.com
Ing. Juraj Maláň
Adresa: 913 38 Soblahov 757
Zástupca starostu, predseda komisie stavebnej a životného prostredia, člen rady školy, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
e-mail: juraj.malan@soblahov.sk
Daniel Mrázik
Adresa: 913 38 Soblahov 591
Predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen finančnej a investičnej komisie
tel. 0910 511 096, e-mail: daniel.mrazik@soblahov.sk
Patrik Pleva
Adresa: 913 38 Soblahov 411
Člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
tel. 0907 289572, e-mail: patrik.pleva@soblahov.sk
Ľubomír Šedivý
Adresa: 913 38 Soblahov 241
Člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie pe verejný poriadok a bezpečnosť, člen rady školy
e-mail: lubomir.sedivy@soblahov.sk
Ing. Ján Vojtek
Adresa: 913 38 Soblahov 454
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen komisie stavebnej a životného prostredia, člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen rady školy
e-mail: jan.vojtek12@gmail.com