Komisie OcZ 2017-12-10T13:02:40+00:00

Komisia finančná a investičná

Predseda: Ing. Marián Jantošovič
členovia:

 • Daniel Mrázik,
 • Emília Halgošová,
 • Bohuslava Ižariková,
 • Bc. Martin Judiny,
 • Mgr.Ladislav Tóth PhD,
 • Ing. Martin Ďuďák,
 • Ing. Mária Siváková

Komisia stavebná a životného prostredia

Predseda: Ing.Juraj Maláň

členovia:

 • Ing. Zuzana Halgošová,
 • Lukáš Beták,
 • Ing. Alena Kostelná,
 • Ing. Ján Vojtek,
 • Pavol Fabo

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

Predseda: Daniel Mrázik

členovia:

 • Patrik Pleva,
 • Ľubomír Šedivý,
 • Ing. Mária Izraelová,
 • Alžbeta Hrnčárová,
 • Ing. Ján Vojtek,
 • Janka Reháková,
 • Jozef Sivák,
 • Marián Šedivý,
 • Emília Fabová,
 • Jozef Ďuráči,
 • Zuzana Mišáková

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:  Ing. Juraj Ďuďák PhD

členovia:

 • Katarína Pagáčová,
 • Anna Tvrdoňová,
 • Ing. Lenka Imrišková,
 • Zuzana Hrnčárová

Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

Predseda: Lukáš Beták

členovia:

 • Ing. Juraj Maláň,
 • Bc. Martin Judiny,
 • Patrik Pleva,
 • Ľubomír Šedivý,
 • Mgr.Marián Varga

Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

Predseda: Ing. Ján Vojtek
 • Ing. Marián Jantošovič,
 • Ing. Juraj Ďuďák PhD.

Redakčná rada Soblahovských novín

Predseda: Jozef Halgoš
 • Lukáš Beták,
 • Zuzana Hrnčárová,
 • Mgr.Eva Kobzová