Návrh VZN č.1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Soblahov

/, Úradná tabuľa, VZN na pripomienkovanie/Návrh VZN č.1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Soblahov