október 2017

Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 6.9.2017

ZÁPISNICA č.52017

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 16.8.2017

ZÁPISNICA č.42017

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 12.6.2017

ZÁPISNICA č.32017

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 5.4.2017

ZÁPISNICA č.22017

november 2016

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2017

08.02.2017
05.04.2017
21.06.2017
06.09.2017
25.10.2017
13.12.2017

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2017 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.10.2016, uznesením číslo 57/5-2016.

december 2015

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2016

17.02.2016
27.04.2016
22.06.2016
07.09.2016
26.10.2016
14.12.2016

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Soblahov na rok 2016 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2015, uznesením číslo 68/6-2015.

december 2014

Plán zasadnutí na rok 2015

28.1 2015

1.4 2015

10.6.2015

9.9.2015

28.102015

9.12.2015