Prerušenie dodávky el. energie dňa 9.1.2018 a 10.1.2018

//Prerušenie dodávky el. energie dňa 9.1.2018 a 10.1.2018