Projekty 2017-12-10T13:02:38+00:00

Projekty

2911, 2016

Ukončenie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

PREDMET PODPORY NFP 1. Všeobecné informácie o Projekte: 2. Operačný program -  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , Spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os -  Energetika, Opatrenie - Budovanie a modernizácia VO pre [...]

1510, 2015

Modernizácia verejného osvetlenia v Soblahove

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prijímateľ: Obec Soblahov Realizácia projektu: 09/2015 - 12/2015 Opis projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a s tým spojená optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zníženie nepriaznivých svetelných emisií [...]