december 2016

Programový rozpočet obce SOBLAHOV 2017 – 2019

Read More

 0

Záverečný účet Obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív […]

Read More

 0

december 2015

Rozpočet na roky 2016 – 2018

Read More

 0

Rozpočet na roky 2015 – 2017

Rozpocet-Prijmy_Vydavky_2015-1

Read More

 0