Smernice 2017-12-10T13:02:39+00:00

Smernice

309, 2015

Interná smernica č. 1/2015

By | 3. septembra 2015|Categories: Smernice|0 Comments

o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Soblahov. Príloha: smernica_CVS_2015