Voľby do VÚC 2017

Výsledky:

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov,ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Účasť voličov v %
Prílohy:

Voľby do VÚC 2013

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 1785
Počet voličov,ktorým boli vydané obálky 235
Počet odovzdaných obálok 235
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 220
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 216
Účasť voličov v % 13,17

Voľby do VÚC 2009

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 1667
Počet voličov,ktorým boli vydané obálky 194
Počet odovzdaných obálok 194
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 184
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 186
Účasť voličov v % 11,64