VZN – návrhy 2017-12-10T13:02:39+00:00

Návrhy VZN obce Soblahov.

VZN je možné pripomienkovať do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude VZN prerokované.