Yearly Archives: 2012

Home/2012

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach

Plný názov: VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. VZN bolo schválené v OcZ: 12.12.2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2012 VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2013 Plné znenie VZN: VZN 03/2012

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0013. decembra 2012|VZN|0 komentárov

VZN č.4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Plný názov: VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2013 s účinnosťou od 1.1.2013 so sídlom na území obce Soblahov. VZN [...]

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0013. decembra 2012|VZN|0 komentárov
Go to Top