Yearly Archives: 2013

Home/2013

VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

Celý názov: VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania. VZN bolo [...]

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0026. novembra 2013|VZN|0 komentárov

Dodatok č.1 k VZN č.3/2012 o miestnych daniach

Plný názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 11.9.2013 dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 12.9.2013 dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 29.9.2013 Plné znenie VZN: dodatok k VZN [...]

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0012. septembra 2013|VZN|0 komentárov

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Plný názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení. dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 13.8.2013 dodatok k VZN [...]

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0012. septembra 2013|VZN|0 komentárov
Go to Top