Yearly Archives: 2014

Home/2014

Dodatok č.1 k VZN 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Plný názov: DODATOK č. 1 k VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2014 VZN [...]

Od |2017-12-10T13:02:49+02:007. decembra 2014|VZN|0 komentárov

VZN č.2/2014 o Územnom pláne obce Soblahov

plný názov: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov VZN bolo schválené v OcZ: 10.9.2014 VZN vyvesené na úradnej tabuli: 11.9.2014 VZN nadobúda účinnosť: 29.9.2014 Plné znenie VZN: VZN 02/2014

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0029. septembra 2014|VZN|0 komentárov

VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Plný názov: VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2014 VZN bolo schválené v OcZ: [...]

Od |2017-12-10T13:02:49+02:007. februára 2014|VZN|0 komentárov