VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Plný názov: VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2014 VZN bolo schválené v OcZ: [...]