Monthly Archives: január 2015

Home/2015/január

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach

Plný názov: VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov VZN bolo schválené v OcZ: 15.12.2014 návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 24.11.2014 VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2015 Plné znenie VZN: VZN 03/2014

Od |2017-12-10T13:02:49+02:002. januára 2015|VZN|0 komentárov
Go to Top