Monthly Archives: september 2015

Home/2015/september

Miestna akčná skupina Inovec – dotazník

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch bude do vašich schránok doručený dotazník MAS Inovec. Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov nášho regiónu a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Dotazník prosíme odovzdať do schránky na budove OcÚ Soblahov, alebo na podateľňu OcÚ počas úradných [...]

Od |2015-09-24T12:21:32+02:0024. septembra 2015|Nezaradené, Oznamy|0 komentárov

VZN č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Plný názov VZN: Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.   VZN vyvesené na [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. septembra 2015|VZN|0 komentárov
Go to Top