Monthly Archives: december 2015

Home/2015/december

Kalendár na rok 2016

V predaji je nový stolový kalendár na rok 2016 s motívmi obce! Kalendár obsahuje fotografie dediny, prírody a kultúrnych akcií. Obsahuje všetky dôležité informácie o dianí v obci v roku 2016. Môže byť ideálnym darčekom pre obyvateľov, rodákov alebo priaznivcov Soblahova. Predaj: Obecný úrad v Soblahove, cena: 2,70 EUR.

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0016. decembra 2015|Oznamy|0 komentárov

Obecný ples

Obec Soblahov Vás srdečne pozýva na IX. OBECNÝ PLES 16.1.2016 o 19:00 v sále PD Soblahov. Vstupné: 22€ (prípitok, večera, káva, dezert, víno, minerálka, drobné pochutiny, kapusnica) Do tanca hrá skupina KB Band. Vstupenky sú v predpredaji na Obecnom úrade Soblahov (tel. 032/652 87 05)

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0016. decembra 2015|Kultúra a podujatia|0 komentárov

Rozpočet na roky 2016 – 2018

Programový rozpočet obce Soblahov na rok 2016 Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 119 919 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 472 €. Schodok kapitálového rozpočtu [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. decembra 2015|Rozpočet|0 komentárov

VZN 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.6 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016 so sídlom na území obce Soblahov. VZN bolo schválené v OcZ: [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. decembra 2015|VZN|0 komentárov

Dodatok č.1 k VZN 3/2014 o miestnych daniach

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 9.12.2015 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 10.12.2015 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2016 Plné znenie: VZN_3_2014_dotadok_1 [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. decembra 2015|VZN|0 komentárov
Go to Top