Monthly Archives: jún 2016

Home/2016/jún

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Príloha: Zámer (pdf)

Od |2016-06-09T06:10:18+02:007. júna 2016|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov