Monthly Archives: august 2016

Home/2016/august

Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (lokalita NB1 a NB2 – pod Palmovskou)

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových vykonávanom v k.ú. Soblahov - časť Palmovská na dobu 15 dní od prvého dňa zverejnenia tejto vyhlášky, na OcÚ v Soblahove. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OU-TN-PLO vyzýva účastníkov pozemkových úprav, aby sa k [...]

Od |2016-09-21T11:02:20+02:0025. augusta 2016|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Príloha: Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa dom 213

Od |2016-08-23T11:51:43+02:0023. augusta 2016|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Príloha: Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. [...]

Od |2016-09-02T07:08:32+02:0023. augusta 2016|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Soblahovské leto

Milí Soblahovčania a návštevníci, už zajtra Vás srdečne pozývame na kultúrny program s názvom "Soblahovské leto", v rámci ktorého prebehne súťaž vo varení gulášu o "Soblahovský kotlík". KEDY? - sobota 13. august 2016, 16:00 hod., ihrisko Soblahov Tešiť sa môžete na bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpia domáce skupiny a skupiny z Mníchovej Lehoty a tiež [...]

Od |2017-12-10T13:02:45+02:0012. augusta 2016|Oznamy|0 komentárov
Go to Top