Monthly Archives: november 2016

Home/2016/november

Návrh VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN, návrh rozpočtu obce a záverečného účtu obce visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na [...]

Od |2017-12-10T13:02:45+02:0030. novembra 2016|Úradná tabuľa, VZN na pripomienkovanie|0 komentárov

Návrh VZN č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení na kalendárny rok 2017

Úplný názov: Návrh VZN č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2017 Príloha: vzn-skola-k-pripomienkovaniu

Ukončenie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

PREDMET PODPORY NFP 1. Všeobecné informácie o Projekte: 2. Operačný program -  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , Spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os -  Energetika, Opatrenie - Budovanie a modernizácia VO pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 3. Ciele projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov, Modernizácia svietidiel, [...]

Od |2017-12-10T13:02:45+02:0029. novembra 2016|Projekty|0 komentárov

Kúpele v regióne Trenčianske Teplice

Informácia pre občanov Soblahova o možnosti využitia zliav v Kúpeľoch Trenčianske Teplice v období od 1.12.2016 - 23.12.2016 a od 2.1. - 28.2.2017   Ceny a zľavy z cien od 1.12.2016 Názov bazénu                                  Cena v EUR        Čistý čas min.      % [...]

Od |2016-11-29T07:04:06+02:0029. novembra 2016|Oznamy|0 komentárov

Výstava PATCHWORK

Jednota dôchodcov Slovenska v Soblahove Vás srdečne pozýva na výstavu zvláštnej techniky zošívania látok patchwork.  V piatok 2.12.2016 o 17.00 hod. sa uskutoční vernisáž. V sobotu 3.12.2016 od 14.00-18.00 hod. bude v Galérii na povale prebiehať výstava, kde si môžete nie len pozrieť, ale aj zakúpiť rôzne bytové dekorácie vyrobené technikou patchwork ako prikrývky na posteľ, návlečky na [...]

Od |2017-12-10T13:02:45+02:0028. novembra 2016|Kultúra a podujatia|0 komentárov
Go to Top