Yearly Archives: 2016

Home/2016

Mikuláš v Soblahove

Oznam pre všetky poslušné deti! Milé deti, aj tento rok k nám zavíta Mikuláš! Stretneme sa v strede obce v pondelok 5. decembra 2016 o 16,30 hod., aby sme Mikuláša privítali a rozsvietili vianočný stromček. Prineste si aj lampióny a spoločne odprevadíme Mikuláša do kostola.

Od |2017-12-10T13:02:45+02:002. decembra 2016|Kultúra a podujatia|0 komentárov

Návrh VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN, návrh rozpočtu obce a záverečného účtu obce visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na [...]

Od |2017-12-10T13:02:45+02:0030. novembra 2016|Úradná tabuľa, VZN na pripomienkovanie|0 komentárov