Monthly Archives: marec 2017

Home/2017/marec
  • https://youtu.be/iYTf8clIUdk

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Milí rodičia, stále váhate nad výberom základnej školy pre Vaše dieťa? Nech sa páči, nazrite do priloženého videa, v ktorom sa Vám predstaví naša soblahovská základná škola. Zápis detí do 1.ročníka sa uskutoční v stredu 5.4.2017 a vo štvrtok 6.4.2017 v čase od 12:00 do 16:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Soblahov. Tešíme sa [...]

Od |2017-12-10T13:02:44+02:0031. marca 2017|Oznamy|0 komentárov

Využite možnosť zaplatenia daní

Ešte dnes (29. marca) a zajtra (30. marca) si môžete prevziať rozhodnutie k dani z nehnuteľností a dani za psa a využiť možnosť zaplatenia daní priamo do pokladne obecného úradu. Rozhodnutie si môžete prevziať: 29. marca 2017 (streda) v čase        8.00 –  12.00       13.00 –  16.30 h 30. marca 2017 (štvrtok) [...]

Od |2017-03-29T06:29:51+02:0029. marca 2017|Oznamy|0 komentárov

Využite možnosť zaplatenia daní 27. – 30. marca 2017

Vážení občania, tento rok môžete opäť zaplatiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa priamo do pokladne obecného úradu. V určené dni si môžete prevziať rozhodnutie  a zaplatiť daň: 27. marca 2017 (pondelok) v čase   8.00 - 12.00       13.00 - 15.00 h 28. marca 2017 (utorok) v čase       8.00  -  12.00      13.00 -  [...]

Od |2017-03-24T09:12:10+02:0024. marca 2017|Oznamy|0 komentárov

OZNÁMENIE OBCE O VYKONANÍ PREVENTÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH KONTROL OBCE V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 314/2001 Z.z.

Obec Soblahov v zmysle § 23 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších právnych úprav vykoná cestou kontrolných skupín obce preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch fyzických osôb a objektoch právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov, u ktorých nevykonáva v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) vyššie citovaného zákona štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Prehliadky budú vykonané v nedeľu [...]

Od |2017-03-22T08:01:05+02:0022. marca 2017|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

Obec Soblahov, 913 38 Soblahov 366, IČO: 00311987, v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, zverejňuje Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Bližšie informácie k zámeru Príloha k zámeru

Od |2017-03-21T13:45:12+02:0021. marca 2017|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemky v k.ú Soblahov

Obec Soblahov, 913 38 Soblahov 366, IČO: 00311987, v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, zverejňuje Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemky v katastrálnom území obce Soblahov. Bližšie informácie k zámeru Príloha k zámeru

Od |2017-03-21T12:23:40+02:0021. marca 2017|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Oznam všeobecnej lekárky

Všeobecná lekárka v Soblahove MUDr. Monika Lacková oznamuje občanom, že v dňoch od 27.3. - 29.3.2017 nebude ordinovať z technických príčin. Zastupovať ju bude MUDr. Andrea Trebatická v Trenčianskej Turnej, telefón: 6585775.

Od |2017-03-21T10:34:02+02:0021. marca 2017|Oznamy|0 komentárov

Odpočet vodomerov

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. oznamujú občanom, že počas tohto týždňa (13.3.-17.3.2017) budú pracovníci TVK vykonávať odpočty vodomerov. Žiadajú občanov, aby sprístupnili vodomery a pozatvárali psov. Ďakujeme za pochopenie.

Od |2017-03-13T07:31:20+02:0013. marca 2017|Oznamy|0 komentárov
Go to Top