Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Soblahov

Zasadnutie OcZ sa uskutoční v pondelok 12. júna 2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia