Monthly Archives: júl 2017

Home/2017/júl

Zmeny a doplnky č.1/2017 Územného plánu obce Soblahov – Oznámenie o strategickom dokumente – zverejnenie

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zároveň zverejnené aj na https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-2017-uzemneho-planu-obce-soblahov. V prípade potreby je možné vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov [...]

Od |2017-07-28T08:18:47+02:0028. júla 2017|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Jednoduché pozemkové úpravy “Za chodníkom ” – Verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov v súlade s ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku preskúmané rozhodnutie správneho orgánu č. OU-TN-PLO-2017/002379-24-IG zo dňa 4.4.2017. ktorým rozhodol o povolení pozemkových úprav formou JPÚ v časti k.ú. Soblahov - lokalita "Za chodníkom " ruší a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Znenie rozhodnutia OU-TN-00P4-2017/020653-003-RE nájdete tu

Od |2017-07-17T09:20:52+02:0017. júla 2017|Oznamy|0 komentárov
Go to Top