Monthly Archives: november 2017

Home/2017/november

Návrh: Programový rozpočet obce Soblahov 2018 – 2020

Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek finančnej komisie a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými [...]

Od |2017-12-10T13:02:41+02:0029. novembra 2017|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2 / 2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2018 s účinnosťou od 1.1.2018 so sídlom na [...]

Od |2018-02-16T07:44:54+02:0029. novembra 2017|VZN|0 komentárov
Go to Top