Monthly Archives: marec 2018

Home/2018/marec

Výberové konanie na funkciu Stavebný referent obce Soblahov

Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na  Obecnom úrade v Soblahove. Názov funkcie:  Stavebný referent.  Uchádzači o uvedené pracovné miesto sa môžu prihlásiť poštou na adresu: Obec Soblahov, 913 38  Soblahov 366, elektronicky [...]

Od |2018-03-29T09:04:40+02:0029. marca 2018|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Verejná vyhláška – JPÚ časť Palmovská – rozdeľovací plán

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný úrad zverejňuje rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov - časť Palmovská. Rozdeľovací plán je zverejnený na dobu 30 dní. Do rozdeľovacieho plánu je možné nahliadnuť počas 30 dní od prvého dňa zverejnenia tejto vyhlášky na Obecnom úrade [...]

Od |2018-03-21T13:25:10+02:0021. marca 2018|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác

Predkladaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác dokumentuje celý priebeh reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého s architektúrou, umiestnenej v obci Soblahov. Reštaurátorská realizácia bola vykonaná na objednávku vlastníka dotknutej nehnuteľnosti Obec Soblahov, 913 38 Soblahov (vlastník NKP), a na základe rozhodnutia k zámeru reštaurovania z KPÚ Trenčín zo dňa 12. 4. 2011, číslo spisu: TN/2011/00379-002/001372/VDO, MUD. a [...]

Od |2018-03-16T08:40:07+02:0016. marca 2018|Projekty|0 komentárov

ZŠ s MŠ Soblahov pozýva predškolákov a ich rodičov do svojich priestorov

Vážení rodičia, máte doma predškoláka ? Rozhodujete sa, kam dáte dieťa do školy, kde prežije svoje najkrajšie prvé školské roky ? Pozývame Vás k nám do Základnej školy s materskou školou Soblahov:  predškolákov dňa 28.3.2018 o 9,00 h a Vás milí rodiča dňa 4.4.2018 o 17,00 h.  Podrobnejšie informácie. Zápis do 1. ročníka pre školský rok [...]

Od |2018-03-12T12:52:31+02:0012. marca 2018|Oznamy|0 komentárov

Pozývame Vás do divadla!

Už túto nedeľu 11.3.2018 o 17:00 hod. v sále Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove odohrá Mestské divadlo Trenčín skvelú komédiu Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle. Všetkých Vás srdečne pozývame stráviť príjemný večer. Veríme, že sa skvele zabavíte! Vstupné 3€. Vstupenku je možné kúpiť aj na mieste. Bláznivá situačná komédia z pera súčasného anglického dramatika Simona Williamsa [...]

Od |2018-03-09T14:42:14+02:009. marca 2018|Kultúra a podujatia|0 komentárov

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu obce Soblahov

Vážení spoluobčania, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka. Vyplnením dotazníka vyjadríte Váš názor a potrebu na vybudovanie vhodného zariadenia sociálnych služieb v obci. Obec Soblahov pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov, ktorý bude pozostávať z analýzy súčasného stavu, potrieb občanov a poskytovateľov sociálnych služieb a strategickej časti vytvorenia sociálnych služieb. Dotazník [...]

Od |2018-03-08T09:58:51+02:007. marca 2018|Oznamy|0 komentárov

Správne konanie 74/2018

Oznam o správnom konaní č 74/2018 Soblahov Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín: ( 6 ks cintorín + 3 ks park pri škole ) v zmysle § 47 ods.3 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Detail: https://www.soblahov.sk/obyvatelia/spravne-konania-ochrana-prirody/  

Od |2018-03-06T15:20:12+02:006. marca 2018|Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top