Monthly Archives: august 2018

Home/2018/august

Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov

Vážení spoluobčania, strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia platnej legislatívy s praxou. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platný od 01.01.2009, ukladá povinnosť obce mať vypracovaný komunitný plán [...]

Od |2018-08-03T12:55:54+02:003. augusta 2018|Smernice|0 komentárov

Návrh úprav prímestskej dopravy pre linku Trenčín – Soblahov – výzva na pripomienkovanie a iné návrhy

Na základe požiadaviek občanov Soblahova predkladáme spoluobčanom na pripomienkovanie návrh úprav prímestskej dopravy pre linku 309413 Trenčín - Soblahov z dôvodu navrhovaných zmien grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2018/2019, ktorý má platiť od decembra 2018. Jedná sa o nasledujúce autobusové spoje: posunutie autobusov v pracovný deň ráno s odchodom o 5:00 h a 6:00 h [...]

Od |2018-08-01T07:41:16+02:001. augusta 2018|Nezaradené, Oznamy|0 komentárov
Go to Top