Monthly Archives: september 2018

Home/2018/september

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 12.9.2018 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 13.9.2018 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.10.201 Príloha: dodatok VZN 1_2016 odpady schválené

Od |2018-09-24T17:22:57+02:0013. septembra 2018|VZN|0 komentárov
Go to Top