Monthly Archives: apríl 2019

Home/2019/apríl

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 k pripomienkovaniu

Dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2015 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania. Návrh Dodatku k VZN č.4_2015 k pripomienkovaniu

Cvičenie pre ženy

Oznamujeme ženám, že utorkové cvičenie v telocvični ZŠ počas apríla nebude. Bude sa cvičiť len vo štvrtok, a to v nasledovných termínoch: 4.4.2019, 11.4.2019, 25.4.2019. Ďakujeme za pochopenie.

Od |2019-04-03T09:36:22+02:003. apríla 2019|Oznamy|0 komentárov

Výzva k občanom – začalo sa jarné upratovanie

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri vyčistení obce. Prosíme Vás, aby ste si každý podľa svojich možností pozametali pred svojim rodinným domom a v jeho okolí. Pracovníci obce budú posypový a ostatný odpad odvážať každý druhý deň podľa potreby. Nevyhadzujte posypový materiál do smetných nádob na komunálny odpad. Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu!

Od |2019-04-02T12:59:23+02:002. apríla 2019|Oznamy|0 komentárov

Zber objemného a nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že zber objemného odpadu v obci Soblahov sa uskutoční v stredu 10.04.2019 od  9,00 – 16,00 hod. Odpad môžete priniesť na stanovené miesta: – Železničná ulica (dolný koniec), – pri Obecný dom (stred obce), – horný koniec obce do dvora č.270. Do kontajnera je ZAKÁZANÉ odovzdať stavebný odpad a pneumatiky! Zároveň upozorňujeme občanov, že objemný odpad môžete odovzdať aj na Zberný [...]

Od |2019-04-01T07:59:26+02:001. apríla 2019|Oznamy|0 komentárov
Go to Top