Monthly Archives: jún 2019

Home/2019/jún

Memoriál Ing. Viktora Kačenu

Obecný športový klub Soblahov pozýva všetkých priaznivcov futbalu na tradičný žiacky futbalový turnaj - Memoriál Ing. Viktora Kačenu. 19. ročník turnaja sa uskutoční v nedeľu 30. júna na ihrisku v Soblahove so začiatkom o 13.00 hod. Zúčastnia sa ho dva tímy mladších žiakov zo Soblahova, ďalej mužstvá z Hlohovca, Záblatia, Melčíc-Lieskového, Ilavy, Starej Turej, Bobota, Veľkej [...]

Od |2019-06-26T07:03:38+02:0026. júna 2019|Kultúra a podujatia|0 komentárov

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Trenčianske Mitice – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie je zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-trencianske-mitice Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Tr. Mitice

Od |2019-06-21T10:31:57+02:0021. júna 2019|Oznamy|0 komentárov

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 19.6.2019 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 20.6.2019 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa: 9.7.2019 Príloha: dodatok VZN 3_2018 miestne dane

Od |2019-08-23T10:17:27+02:0020. júna 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

Pochod priateľov lesnej železnice Trenčín – Selec dňa 23.6.2019

KST RR Trenčín Vás pozýva na turistický pochod priateľov lesnej železnice Trenčín - Selec. Tento 8. ročník sa koná 23.6.2019 - nedeľa v čase od 11-tej do 15-tej. Stretnutie je pri pajte/kravíne na Patlíkovej (nad Trenčianskou Turnou). Tradične bude aj maketa lokomotívy HERTA, ktorá premávala na tejto trati. V prílohách nájdete plagát a popisy trás [...]

Od |2019-06-12T12:48:49+02:0012. júna 2019|Kultúra a podujatia|0 komentárov
Go to Top