Monthly Archives: jún 2019

Home/2019/jún

Železnice Slovenskej republiky informujú

Informácie o opatreniach  pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha od dňa 3.6. – 7.6. 2019 na úseku trate Chynorany – Bánovce nad Bebravou. Bližšie informácie nájdete v prílohe: 143_Bánovce n. Bebravou - Chynorany 3.6. 2019 143_Bánovce n. Bebravou - Chynorany 3.6. 2019

Od |2019-06-05T06:19:17+02:005. júna 2019|Oznamy|0 komentárov

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

Obec Soblahov, 913 38 Soblahov 470, IČO: 00311987, v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, zverejňuje Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Bližšie informácie k zámeru Príloha k zámeru

Od |2019-06-03T13:20:22+02:003. júna 2019|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov