Monthly Archives: november 2019

Home/2019/november

Návrh – Programový rozpočet 2020-2022

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 307 029 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový   - 345 979 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2020 [...]

Od |2019-11-25T13:49:08+02:0025. novembra 2019|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zverejnenie prepracovaného rozdeľovacieho plánu v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Soblahov – časť “Palmovská”

Podľa § 13 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav účastníci a združenie účastníkov môžu proti rozdeľovaciemu plánu  a  výpisu z rozdeľovacieho plánu podať písomné námietky na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín, do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia. Rozdeľovací plán vo [...]

Od |2019-11-20T09:05:41+02:0020. novembra 2019|Oznamy|0 komentárov
Go to Top