Monthly Archives: november 2019

Home/2019/november

Návrh VZN č. 3/ 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a školských zariadení na kalendárny rok 2020 s účinnosťou od 1.1.2020 so sídlom na území obce Soblahov.

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy so sídlom na území obce Soblahov, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej [...]

Osloboďte svoj šatník.

Prineste veci, ktoré už nenosíte, ale sú stále pekné a mohli by poslúžiť niekomu inému od 11.11.2019 - do 15.11.2019 na Obecný úrad. Tieto veci budú použité na akcii charitatívny bazár, z ktorej výťažok pôjde pre Cirkevnú materskú školu svätého Mikuláša v Soblahove.

Od |2019-11-11T14:11:06+02:0011. novembra 2019|Oznamy|0 komentárov