Monthly Archives: marec 2020

Home/2020/marec

Informácia z druhého zasadnutia Krízového štábu v Soblahove zo dňa 20.03.2020 v súvislosti s koronavírusom

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v dôsledku šírenia koronavírusu na území SR a možného rizika rozšírenia vírusu v Soblahove,  zvolal predseda Krízového štábu obce Soblahov Marian Hudec zasadnutie KŠ na deň 20.3.2020. Na úvod starosta obce informoval o celkovej situácii v obci a aktuálnych karanténnych opatreniach. Krízový štáb obce Soblahov  dopĺňa k nariadeniam a odporúčaniam zo dňa 11.3.2020 nasledovné opatrenia: Nariaďuje všetkým [...]

Od |2020-03-21T13:13:59+02:0021. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Odporúčania a usmernenia pri návšteve Slovenskej pošty

Slovenská pošta žiada občanov aby: zvážili návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, použite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi [...]

Od |2020-03-20T12:06:07+02:0020. marca 2020|Oznamy|0 komentárov

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje a zároveň zakazuje občanom vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331 EUR. Viac informácií: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru

Od |2020-03-19T10:56:09+02:0019. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

OZNAM členov DHZ Soblahov – pomoc starším spoluobčanom, aj tým ktorí sú v karanténe

Členovia DHZ Soblahov sú pripravení pomôcť občanom Soblahova - starším, ktorí sú v karanténe, s nákupom potravín a liekov. Nahlasovať potrebu si môžu občania u ktoréhokoľvek člena zboru alebo na Obecnom úrade Soblahov prostredníctvom internetu, Facebooku, WhatsApp, sms, Viber. Číslo na veliteľa zboru 0907417986.

Od |2020-03-18T12:43:08+02:0018. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Informácia pre občanov

Obec Soblahov oznamuje starším občanom, ktorí nemajú možnosť zadováženia si ochranného rúška, aby si ho telefonicky objednali na OcÚ. Vzhľadom na obmedzené prvotné množstvo (50 ks), postupne budeme prideľovať rúško podľa nahláseného zoznamu, uprednostníme staršie osoby odkázané na pomoc druhých.   Žiadame občanov, ktorí podliehajú 14 dňovej karanténe v zmysle nariadenia vlády SR, aby sa neodkladne [...]

Od |2020-03-17T14:16:51+02:0017. marca 2020|Oznamy|0 komentárov

Opatrenia a usmernenie – karanténa Covid 19 – aktualizácia

Jedná sa o  opravu štvrtej aktualizácie „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“. Týka sa bodov 4.1 a 9.4. Predmetné usmernenie je uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.  Zmeny sú vyznačené farebne. Opatrenie UVZSR karantena Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 [...]

Od |2020-03-16T11:52:49+02:0016. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platne od pondelka 16.3.2020

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platne od pondelka 16.3.2020   Všeobecne Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň. Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní [...]

Od |2020-03-16T11:14:22+02:0016. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov