Monthly Archives: máj 2020

Home/2020/máj

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení ZŠ s MŠ Soblahov  od 1.6.2020

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení [...]

Od |2020-05-29T10:48:47+02:0029. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Výnimky k povinnosti nosenia rúšok

Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,     žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. Podrobnejšie informácie nájdete tu: Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena

Od |2020-05-29T07:25:40+02:0029. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Oznam pre rodičov detí MŠ v Soblahove

Oznam pre rodičov detí MŠ Soblahov Od pondelka 1.6.2020 je otvorená MŠ Soblahov pre prihlásené deti. Nástup detí do MŠ je 1.6.2020  o 7,00 hod. za aktuálnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020 PREVÁDZKA MŠ 7,00 – 16,00 HOD. Príchod detí ráno 7,00 – 8,00 hod. O 8,00 hod. sa MŠ [...]

Od |2020-05-26T13:13:00+02:0026. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Oznam pre rodičov detí ZŠ s MŠ v Soblahove

Oznam pre rodičov detí ZŠ s MŠ Soblahov Od pondelka 1.6.2020 je otvorená ZŠ s MŠ Soblahov pre prihlásené deti. Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roka 2019/2020 Na základe zisteného záujmu o nástup do ZŠ od 1.6. 2020 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje, že od 1.6. 2020 bude ZŠ, ŠKD, ŠJ v prevádzke v čase [...]

Od |2020-05-26T13:11:33+02:0026. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia eKaranténa – štátne zariadenia., ktoré platí od 26.5.2020

Smart karanténa alebo štátna karanténa. Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Viac [...]

Od |2020-05-26T08:53:42+02:0026. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Oznámenie spolu so strategickým dokumentom sú zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mesta-trenci Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu a strategickému dokumentu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie a dokument zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Od |2020-05-25T09:16:53+02:0025. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

O Z N Á M E N I E - VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  v zastúpení Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, -  návrh [...]

Od |2020-05-22T06:29:35+02:0022. mája 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. PREVÁDZKY, SLUŽBY Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov. Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na [...]

Od |2020-05-21T06:12:25+02:0021. mája 2020|Oznamy|0 komentárov
Go to Top