Monthly Archives: máj 2020

Home/2020/máj

Otvorenie MŠ a pokyny pre nahlásenie dieťaťa do MŠ od 01. júna 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Soblahove oznamuje, že od 1.júna 2020 bude opäť v prevádzke materská škola. Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy ,výskumu a športu Slovenskej republiky materská škola bude pracovať v obmedzenom režime. Prevádzková doba MŠ bude od 7,00 – 16,00 hod. s počtom maximálne 15 detí v triede. Do MŠ [...]

Od |2020-05-20T11:18:53+02:0020. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Opatrenia ÚVZ v súvislosti s COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-c-olp-3353-2020-z-15-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zmiernenie karanténnych opatrení od [...]

Od |2020-05-19T07:16:12+02:0019. mája 2020|Oznamy|0 komentárov

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný zhotoviteľ Účastníci konania môžu v lehote 15 dní od doručenia  upovedomenia zaslať pripomienky k veci určenia lesného celku Trenčianske [...]

Od |2020-05-15T09:13:19+02:0015. mája 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility TSK

Obec Soblahov ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Správa o hodnotení a návrh sú  zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskehosamospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o [...]

Od |2020-05-15T08:55:08+02:0015. mája 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Oznam o doručovaní Rozhodnutí k DN a Rozhodnutí k poplatku za KO a DSO za rok 2020

Vážení spoluobčania, dňa 12. mája 2020 začala obec Soblahov doručovať do vlastných rúk Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie a opatrení súvisiacich s Covid-19 Vás žiadame, aby ste pri preberaní zásielky používali ochranné rúško a vlastné pero. [...]

Od |2020-05-12T13:16:41+02:0012. mája 2020|Oznamy|0 komentárov