Monthly Archives: jún 2020

Home/2020/jún

Oznam MŠ Soblahov

MŠ v Soblahove oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem opäť prihlásiť dieťa do MŠ Soblahov od pondelka 15.6.2020, nech ohlásia túto skutočnosť na tel. číslo MŠ do piatku 12.6.2020 do 9:00 hod. Bližšie informácie o prevádzke MŠ sú na webovej stránke MŠ.

Od |2020-06-12T07:53:14+02:0010. júna 2020|Oznamy|0 komentárov

Zámer obce predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

V zmysle § 9a, ods.8,  písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Podrobnejšie informácie k zámeru Identifikácia parciel

Od |2020-06-10T14:17:14+02:009. júna 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Záverečný účet obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – návrh

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a [...]

Od |2020-06-08T11:46:13+02:008. júna 2020|Úradná tabuľa|0 komentárov

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

  Aktualizované 3. 6. o obnovenie návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a o zmeny pri prechode hraníc s Českou republikou. Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Jedným z kľúčových preventívnych opatrení je nosenie rúšok na verejnosti. Táto povinnosť stále trvá, hoci sa podmienky, za ktorých je potrebné mať prekryté nos a ústa, zmiernili. Ďalšími [...]

Od |2020-06-05T08:06:27+02:005. júna 2020|Oznamy|0 komentárov