Monthly Archives: júl 2020

Home/2020/júl

Zbieranie žltých vriec

Oznamujeme občanom, že pracovníci spoločnosti Marius Pedersen budú počas vývozov plastov vo vreciach zbierať VÝLUČNE LEN žlté vrecia vyložené pred domom. Pracovníci zberných nádob majú prísny zákaz od spoločnosti Marius Pedersen  manipulovať so žltými smetnými nádobami, ktoré si občania svojvoľne zakúpili. Preto prosíme občanov, ktorí si súkromne zakúpili zbernú nádobu na plast, aby v deň vývozu [...]

Od |2020-07-10T12:12:57+02:0010. júla 2020|Oznamy|0 komentárov

Hromadné podujatia – nové podmienky/Covid-19

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na [...]

Od |2020-07-06T13:05:45+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest/Covid-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. 03_07_final_opatrenia_ruska

Od |2020-07-06T13:01:53+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – Rozsah hodnotenia

Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 [...]

Od |2020-07-03T11:13:44+02:003. júla 2020|Oznamy|0 komentárov

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. PRVVaVK 2021-2027

Od |2020-07-01T15:30:59+02:001. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov