Monthly Archives: november 2020

Home/2020/november

Obecná knižnica – oznam

Drahí čitatelia, Opäť sa nám naskytla možnosť otvoriť našu knižnicu😊. Avšak za rozličných opatrení. Platí, ako doteraz, že vstup do knižnice je možný len s rúškom a použitím dezinfekcie a v knižnici môžu byť naraz len dvaja návštevníci. Vrátená kniha musí ísť do karantény a je možné si ju požičať až na ďalší týždeň. Novinkou [...]

Od |2020-11-30T11:05:57+02:0030. novembra 2020|Oznamy|0 komentárov

VZN č. 3/ 2020-Návrh o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy so sídlom na území obce Soblahov, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej [...]

Zverejnenie zámeru na predaj majetku

Obec Soblahov, zastúpená starostom obce Marianom Hudecom, v zmysle § 9 a), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predaja hnuteľného majetku. Predmet predaja:       nákladné vozidlo Značka :                        AVIA Druh:                            AVIA  A31 N      Podrobnejšie informácie  

Od |2020-11-23T15:47:59+02:0023. novembra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov