Monthly Archives: február 2021

Home/2021/február

Odpad z orezu drevín

Oznamujeme občanom, že v tomto roku môžu ukladať odpad z orezu drevín (konáre) na hornom konci obce, pri bani. Miesto na vykládku je označené. Na toto miesto je zakázané ukladať iný druh odpadu! Ďakujeme za pochopenie.

Od |2021-02-22T15:17:38+02:0022. februára 2021|Oznamy|0 komentárov

Testovanie dňa 21.02.2021. Oznam pre ZŠ s MŠ Soblahov a CMŠ ohľadom nástupu detí do škôl, škôlok.

Vážení rodičia, od 22.2.2021,po jarných prázdninách, žiaci 1. Stupňa ZŠ Soblahov nastupujú do školy, na základe daných pravidiel: otestovať sa musia obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v jednej domácnosti, na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz (príp. iný preukaz totožnosti), testovanie sa uskutoční v MOM ( priestory telocvične) ZŠ s MŠ Soblahov, testovanie - v nedeľu 21.2.2021 od 13.00 [...]

Od |2021-02-19T12:21:18+02:0019. februára 2021|Nezaradené, Oznamy|0 komentárov

Sčítanie obyvateľov 15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 – Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má  v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od [...]

Od |2021-02-15T10:55:59+02:0015. februára 2021|Oznamy|0 komentárov

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – Rozsah hodnotenia

Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Hviezdoslavova 3, [...]

Od |2021-02-12T13:23:26+02:0012. februára 2021|Oznamy|0 komentárov

Testovanie občanov Soblahova v nedeľu 14.2. 2021 v čase od 13:00 h do 18:00 h

Vážení spoluobčania, oznamuje Vám, že  v nedeľu 14.2.2021 bude v našej obci prebiehať testovanie na Covid-19 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Soblahove. Uprednostnení budú rodičia žiakov a detí, ktoré navštevujú ZŠ, MŠ a CMŠ. Odporúčame rodičom, aby využili čas na testovanie medzi 13:00 h a 14:30 h.  Možnosť otestovať sa majú aj ostatní občania [...]

Od |2021-02-12T12:25:10+02:0012. februára 2021|celoplošné testovanie, Oznamy|0 komentárov

VZN 01/2021 – návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí VZN 01-2021  

Od |2021-02-08T19:45:09+02:008. februára 2021|VZN na pripomienkovanie|0 komentárov