Monthly Archives: apríl 2021

Home/2021/apríl

Testovanie na COVID-19 v sobotu dňa 24.04.2021 v Soblahove

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že  v SOBOTU 24.04.2021  v čase od 7:00 do 12:00 hod. bude v našej obci prebiehať testovanie na Covid-19 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ v Soblahove. Uprednostňovaní budú občania s pozvánkou na Biskupskú vysviacku Mons. Petra Beňa, pomocného nitrianskeho biskupa. Posledný odber sa uskutoční o 12:00 hod. Registrácia: Pri registrácii musí mať každý [...]

Od |2021-04-21T09:14:35+02:0021. apríla 2021|Oznamy|0 komentárov

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín – Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-funkcneho-uzemia-krajskeho-mesta-trencin Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní [...]

Od |2021-04-20T14:34:40+02:0020. apríla 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Oznam ZŠ s MŠ v Soblahove- nástup žiakov 8. a 9. roč. do ZŠ

Vážení rodičia, na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/12811:1-A1810, a na základe uskutočneného testovania žiakov (kloktacie testy),  škola otvorí prezenčné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9.roč. od pondelka 19.4.2021. Podmienky nástupu žiakov 8. a 9.roč. do ZŠ: žiak na základe uskutočneného testovania kloktacím testom s negatívnym výsledkom, príp. negatívnym antigénovým alebo PCR-testom, ak niektorý žiak prekonal ochorenie COVID 19, [...]

Od |2021-04-16T13:37:34+02:0016. apríla 2021|Oznamy|0 komentárov

Oznam Cirkevnej materskej školy sv.Mikuláša v Soblahove -zápis detí na školský rok 2021/2022

CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA SV. MIKULÁŠA SOBLAHOV 346 Zápis detí do CMŠ sv. Mikuláša na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021-2022. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov 212, ako zriaďovateľ CMŠ sv. Mikuláša v Soblahove v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 [...]

Od |2021-04-16T11:27:37+02:0015. apríla 2021|Oznamy|0 komentárov

Plánované očkovanie proti COVID-19 vakcínou PFIZER v Soblahove dňa 25.04.2021

Fakultná nemocnica Trenčín  a Obec Soblahov majú zámer  sprostredkovať očkovanie vakcínou PFIZER občanom Soblahova, Mníchovej Lehoty, Svinnej, Trenčianskeho Jastrabia a Trenčianskych Mitíc. Predbežný  termín očkovania ​prvou dávkou vakcíny v našej obci je 25.04.2021 a preočkovanie je naplánované na  23.5.2021. Miesto očkovania: Obecný úrad Soblahov 470. Počet vakcín pre obec Soblahov je 250 ks. Dňom 14.4. [...]

Od |2021-04-20T13:09:11+02:0014. apríla 2021|Oznamy|0 komentárov