Monthly Archives: máj 2021

Home/2021/máj

Aktuálne hydrologické výstrahy SHMÚ

Všetky informácie a texty, ktoré obsahuje tento dokument/email sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu a nesmú byť bez súhlasu SHMÚ reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu. Aktuálne hydrologické výstrahy sa nachádzajú na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1680   Okres: Nové Mesto n. Váhom Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa Stupeň: 1 Platnosť: od 17.05.2021 10:30 [...]

Od |2021-05-17T13:16:07+02:0017. mája 2021|Oznamy|0 komentárov

Aktualizovaný Covid semafor 12.5.2021

Materiál popisuje metodológiu určovania rizikovosti na národnej ako aj regionálnej úrovni, mechanizmus určovania a komunikovania tohto rizika, opatrenia naviazané na jednotlivé úrovne rizika. Aktualizácia odzrkadľuje dominanciu infekčnejšieho variantu SARS-CoV-2 B.1.1.7, nové poznatky o vývoji epidémie a pripomienky a klasifikácie jednotlivých rezortov. Prílohou aktualizovaného Covid automatu sú doplnkové rezortné semafory so špecifickými usmerneniami v danom rezorte. [...]

Od |2021-05-14T12:37:01+02:0014. mája 2021|Oznamy|0 komentárov

Testovanie na COVID-19 v sobotu dňa 15.05.2021 od 8:00-12:00 hod.

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že  v SOBOTU 15.05.2021  v čase od 8:00 do 12:00 hod. bude v našej obci prebiehať testovanie na Covid-19 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ v Soblahove. Posledný odber sa uskutoční o 12:00 hod. Registrácia: Pri registrácii musí mať každý občan respirátor FPP2 Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje: [...]

Od |2021-05-13T13:44:30+02:0013. mája 2021|Oznamy|0 komentárov

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Komunikácia a inžinierske siete pre obytnú zónu NB11, k.ú. Soblahov.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania - Komunikácia a inžinierske siete pre obytnú zónu NB11, k.ú. Soblahov. 339_oznámenie ÚR_Uher Urbanistická [...]

Od |2021-05-06T14:50:55+02:006. mája 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Testovanie na COVID v sobotu dňa 08.05.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že  v SOBOTU 08.05.2021  v čase od 8:00 do 12:00 hod. bude v našej obci prebiehať testovanie na Covid-19 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ v Soblahove. Posledný odber sa uskutoční o 12:00 hod. Registrácia: Pri registrácii musí mať každý občan respirátor FPP2 Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje: [...]

Od |2021-05-06T14:16:40+02:006. mája 2021|Nezaradené|0 komentárov

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na konania súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) a jeho schvaľovaním podľa § 59 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len [...]

Od |2021-05-05T16:21:28+02:005. mája 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov