Monthly Archives: október 2021

Home/2021/október

Oznam pre verejnosť o Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Soblahov

Obec Soblahov pristupuje k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie na základe uznesenia č. 26/4-2021 zo dňa 22. 9. 2021,  pričom cieľom aktualizácie  ÚPN obce je riešiť viaceré zmeny funkčného využitia, reflektovať na známe podnety verejnosti, prehodnotiť  indexy zastavanosti , či riešiť praktické aspekty vyskytujúce sa pri aplikácii vo výkone stavebného úradu a to tak,  aby schválené  Zmeny a [...]

Od |2021-10-25T11:48:37+02:0025. októbra 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Divadelná detektívka: Agatha Christie – Hadia nora

Divadelný súbor Talent pri SZUŠ Trenčín Vás srdečne pozýva na divadelnú detektívku na motívy príbehu Agathy Christie: Hadia nora. Predstavenie sa uskutoční dňa 22. októbra (tento piatok) 2021 o 19:00 v sále PD Soblahov. V predstavení účinkuje 5 dievčat zo Soblahova: Katarína Maláňová, Alžbeta Maláňová, Natália Šamajová, Nikoleta Mišáková, Zuzana Mareková. Podujatie sa koná v [...]

Od |2021-10-20T07:51:27+02:0020. októbra 2021|Oznamy|0 komentárov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.: „Novostavba rodinného domu č.1, č.2, č.3., č.4 a č.5“ ( Palmovská – Soblahov), na pozemkoch na parc.č. 4697/291, 4697/123, 4697/10, 4697/40, 4697/290, 4697/123, 4697/290, 4697/192, 4697/44, 4697/288, k.ú. Soblahov.  Verejná vyhláška _Capitis_oznam o doplnení podania

Od |2021-10-19T15:20:06+02:0019. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top