Monthly Archives: november 2021

Home/2021/november

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť ZsD a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie  stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spôsobilosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022. Podrobnejšie informácie nájdete tu: 

Od |2021-11-08T14:26:42+02:008. novembra 2021|Nezaradené|0 komentárov

Územný plán obce Mníchova Lehota – Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mnichova-lehota Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu [...]

Od |2021-11-04T15:36:25+02:004. novembra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Výzva k spoluobčanom

Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá v časti ul. Kolónie - od križovatky pod školou od č. d. 458 smerom k družstvu po č. d.465 (po obidvoch stranách),  z dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii tejto komunikácie. Ďakujeme za pochopenie !

Od |2021-11-02T15:09:05+02:002. novembra 2021|Oznamy|0 komentárov