Monthly Archives: september 2022

Home/2022/september

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov. Príloha: Zásady odmeňovania poslancov 2022 po schválení (doc, [...]

Od |2022-09-13T19:03:14+02:0013. septembra 2022|Smernice|0 komentárov

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017 – Verejná vyhláška o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017  Popis konania / Účastníci konania Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, týmto účastníkom konania o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031: Podrobnejšie informácie: Rozhodnutie

Od |2022-09-09T09:14:59+02:009. septembra 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov

Zverejnenie zámeru obce Soblahov prenajať nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa- v Galérii na povale

Obec Soblahov  v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Soblahov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie informácie k zámeru

Od |2022-09-06T15:15:00+02:006. septembra 2022|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer obce Soblahov zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemky v k.ú. Soblahov, časť Šípkov

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje  zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Podrobnejšie informácie k zámeru  GP  

Od |2022-09-06T15:10:15+02:006. septembra 2022|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Slovanet- oznam občanom

Vážení občania, telekomunikačná spoločnosť Slovanet v našej obci spúšťa novú optickú sieť, prostredníctvom ktorej budete mať možnosť využívať  vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu s bezplatným archívom vysielania. Záujemcov o pripojenie týmto pozývame na stretnutie so zástupcami Slovanetu, ktorý budú pre Vás k dispozícii v priestoroch obecného úradu v utorok 6.9. v čase 9:00-12:00 a 13:00-17:00 a v  stredu 7.9.v čase 9:00-12:00 [...]

Od |2022-09-05T15:18:19+02:005. septembra 2022|Oznamy|0 komentárov
Go to Top