Monthly Archives: január 2023

Home/2023/január

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (diel číslo 4 z C KN p. č.  2149/27) . [...]

Od |2023-01-30T16:12:07+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú. Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (C KN parcela č. 901/3). Podrobnejšie informácie Príloha k zámeru

Od |2023-01-30T16:05:12+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

NÁVRH – VZN obce Soblahov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov

NÁVRH - VZN obce Soblahov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov: Návrh - VZN 1-2023 -dotácie strava ZŠ  

Od |2023-01-27T11:49:12+02:0027. januára 2023|VZN na pripomienkovanie|0 komentárov

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a strategický dokument ZaD č. 3 UPN-O spolu s [...]

Od |2023-01-27T09:11:50+02:0025. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Oznam o palivovom dreve

Urbárske pasienky, urbárske lesy a lesné družstvo Soblahov oznamujú občanom, ktorí majú záujem o palivové drevo nech sa osobne hlásia v budove Obecného domu v malej zasadačke (napravo od hl. vstupu) každú stredu od 16:30 – 17:30 v termínoch 18.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023 u urbárskych členov. Záujemca musí nahlásiť telefonický kontakt a adresu.

Od |2023-01-17T11:15:13+02:0017. januára 2023|Oznamy|0 komentárov
Go to Top