Stretnutie od 11,00 h do 16,00 h v amfiteátri Mníchova Lehota. Trasy do miesta stretnutia: Selec – Mníchova Lehota   25 km, Hotel Brezina – Mníchova Lehota  12 km. Plagat LZ  Propozicie LZ 2015-1  LZ_TN_Selec