Vážení občania Soblahova,

chceli by sme Vás požiadať o zapojenie sa do prieskumu, ktorý realizuje Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre v rámci výskumného projektu s názvom “Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka”.

Anonymný dotazník nájdete v odkaze nižšie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgXfqvLvhUpTjVJjPfe2R9Z8D9Xvqv21utNH-rVjebDHKnaw/viewform

Za Vaše názory vopred ďakujeme.