Materiál popisuje metodológiu určovania rizikovosti na národnej ako aj regionálnej úrovni, mechanizmus určovania a komunikovania tohto rizika, opatrenia naviazané na jednotlivé úrovne rizika. Aktualizácia odzrkadľuje dominanciu infekčnejšieho variantu SARS-CoV-2 B.1.1.7, nové poznatky o vývoji epidémie a pripomienky a klasifikácie jednotlivých rezortov. Prílohou aktualizovaného Covid automatu sú doplnkové rezortné semafory so špecifickými usmerneniami v danom rezorte.

Predmetný materiál bol predložený a prerokovaný na Konzíliu odborníkov MZ SR, následne predložený vláde na pripomienkovanie jednotlivými rezortami.

3_COVID automat Signalizacny system 2v4