Všetky informácie a texty, ktoré obsahuje tento dokument/email sú duševným vlastníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu
a nesmú byť bez súhlasu SHMÚ reprodukované alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu.

Aktuálne hydrologické výstrahy sa nachádzajú na stránke http://www.shmu.sk/sk/?page=1680

  Okres: Nové Mesto n. Váhom
Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 1
Platnosť: od 17.05.2021 10:30 do 18.05.2021 15:00
Text výstrahy: Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Výstraha aktualizovaná: 17.05.2021 10:30
Najbližšia aktualizácia: 18.05.2021 09:00

 

  Okres: Trenčín
Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 2
Platnosť: od 17.05.2021 11:38 do 18.05.2021 15:00
Text výstrahy: Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Výstraha aktualizovaná: 17.05.2021 11:38
Najbližšia aktualizácia: 18.05.2021 09:00

 

  Okres: Ilava
Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 2
Platnosť: od 17.05.2021 11:38 do 18.05.2021 15:00
Text výstrahy: Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Výstraha aktualizovaná: 17.05.2021 11:38
Najbližšia aktualizácia: 18.05.2021 09:00

 

  Okres: Púchov
Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 2
Platnosť: od 17.05.2021 11:38 do 18.05.2021 15:00
Text výstrahy: Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Výstraha aktualizovaná: 17.05.2021 11:38
Najbližšia aktualizácia: 18.05.2021 09:00

 

  Okres: Považská Bystrica
Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 2
Platnosť: od 17.05.2021 11:34 do 18.05.2021 15:00
Text výstrahy: Vzhľadom na spadnutý a na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Výstraha aktualizovaná: 17.05.2021 11:34
Najbližšia aktualizácia: 18.05.2021 09:00